Jenis-jenis Processor (CPU)

Terdapat 2 jenama yang terkenal untuk processor pada masa kini iaitu :
1. Intel
2. AMD

Intel
Intel telah mengeluarkan 2 jenis processor iaitu :
1. Socket 478
2. Socket 775

Gambar Socket 478


Gambar Socket 775

 

© blogger templates 3 column | Webtalks